Przedstawienie przez Komisją komunikatu pt. „Inteligentne miasta i wspólnoty – europejskie partnerstwo innowacyjne”. inteligentne miastaKomisja Europejska: Trzeba tworzyć zrównoważone miasta w Europie. Należy inwestować w inteligentne miasta i  rozwiązania, które są wielodyscyplinarne. Ważny jest europejski biznes. Potrzebne jest partnerstwo. Trzeba łączyć rożne podmioty. Trzeba zwiększyć konkurencyjność w Europie.

Inteligentne miasto Kraków

Inteligentne miasto Kraków

Potrzebne są inteligentne platformy miejskie. Ważne są działania przekrojowe. Potrzebny jest rynek dla dostawców usług. Ważne jest współfinansowanie strategicznego partnerstwa z lokalnymi władzami. Sektor publiczny powinien korzystać z dobrych, prostych w stosowaniu rozwiązań. Potrzebna jest szeroka skala rozmieszczenia inteligentnych technologii. Potrzebne jest dobre, a także ponowne wykorzystywanie informacji. Ważny jest szeroki dostęp. Ryzykowne jest zmniejszanie budżetu takich programów jak Horyzont 2020, to powoduje zagrożenia.